Bảo mật thông tin

+ Đảm bảo tính bảo mật thông tin của khách hàng trong quá trình mua bán hàng hóa như: Đơn vị mua hàng, người mua hàng, điện thoại và email của khách hàng. KHÔNG để lộ các thông tin cho các doanh nghiệp, tổchức, cá nhân khác sử dụng.

+ Thông tin khách hàng được lưu trữ trong website sẽ được công ty bảomật và lưu trữ nội bộ trong suốt quá trình hoạt động của công ty để khách hàng được chăm sóc và hưởng ưu đãi thường xuyên.

Thông tin giao nhận hàng  

Thông tin giao nhận hàng

Thông tin giao nhận hàng

Hình thức thanh toán  

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Đổi trả hàng - Bảo hành  

Đổi trả hàng - Bảo hành

Đổi trả hàng - Bảo hành

Chính sách và quy định  

Chính sách và quy định

Chính sách và quy định