Hình ảnh thực tế Thiết bị rửa mắt khẩn cấp

Cung cấp và lắp đặt 9 bộ rửa mắt khẩn cấp UK402 tại khu công nghiệp Nhơn Trạch  

Cung cấp và lắp đặt 9 bộ rửa mắt khẩn cấp UK402 tại khu công nghiệp Nhơn Trạch

Lâm Quang Phát chuyên gia cung cấp và lắp đặt bồn rửa mắt khẩn cấp UK402 cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Bài viết gồm một số hình ảnh lắp đặt tại khu công nghiệp Nhơn Trạch

Bồn rửa mắt khẩn cấp cho phòng tiểu phẫu  

Bồn rửa mắt khẩn cấp cho phòng tiểu phẫu

Hình ảnh thực tế lắp bồn rửa mắt khẩn cấp cho phòng tiểu phẫu của bệnh viện đa khoa Hóc Môn do Lâm Quang Phát cung cấp và hoàn thiện

Bồn rửa mắt khẩn cấp UK402 cho phòng bó bột  

Bồn rửa mắt khẩn cấp UK402 cho phòng bó bột

Hình ảnh thực tế lắp bồn rửa mắt khẩn cấp cho phòng bó bột của bệnh viện đa khoa Hóc Môn do Lâm Quang Phát cung cấp và hoàn thiện

Lắp bồn rửa mắt khẩn cấp UK402 cho khoa nội tim mạch bệnh viện Hóc Môn  

Lắp bồn rửa mắt khẩn cấp UK402 cho khoa nội tim mạch bệnh viện Hóc Môn

Hình ảnh thực tế lắp bồn rửa mắt khẩn cấp cho khoa nội tim mạch của bệnh viện đa khoa Hóc Môn do Lâm Quang Phát cung cấp và hoàn thiện